Rada rodziców

Przewodniczący: Agnieszka Wójcik,

Z-ca przewodniczącego: Sebastian Wiśniewski,

Skarbnik: Joanna Jaźwińska.

Numer konta Rady Rodziców: 81 1090 1069 0000 0001 3742 3598