Nauczyciele

Religia:

ks. Mirosław Wierzbicki SDB
ks. Andrzej Mimier SDB
Katarzyna Rogala

Język polski:

Renata Wojciechowska, 
Katarzyna Wiedera

Język angielski:

Kamila Torzewska, 
Ewelina Zięciak 
Andżelika Trzmielewska-Roszak /urlop/

Język niemiecki:

Adriana Wasela, 
Alicja Rzepka

Łacina:

Renata Wojciechowska

Historia:

Jakub Kołodziejczak

Wiedza o społeczeństwie:

, Jakub Kołodziejczak

Matematyka:

Alina Michalska, 
Marta Śmiechowska – Ślugaj

Fizyka:

Alina Michalska 

Chemia:

Elżbieta Zawada

Biologia:

Maria Makowska, 
Elżbieta Zawada

Geografia:

Agnieszka Mikołajewska 

Muzyka, Plastyka:

Iwona Lewandowska 

Wychowanie fizyczne:

Michał Strzech , 
Marzena Wesołowska, 
Andżelika Trzmielewska – Roszak /urlop/

Edukacja dla bezpieczeństwa:

Andrzej Larus 

Technika:

Iwona Nijak

Informatyka:

Marta Śmiechowska – Ślugaj 

Edukacja wczesnoszkolna:

Iwona Nijak , 
Małgorzata Kieliszkowska , 
 Katarzyna Rogala

Wychowanie do życia w rodzinie:

Maria Makowska

Nauczyciele specjaliści: 

Logopeda:

Magdalena Śliwińska, 
Katarzyna Rogala

Pedagog:

ks. Andrzej Mimier SDB
Alicja Rzepka

Oligofrenopedagog:

Katarzyna Rogala

Świetlica:

Agnieszka Małolepsza

Psycholog:

Joanna Ludzkowska – Grochow